6.,7.,8. sınıf Düzensiz filler


6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf için irregular verbs düzensiz fiiller:

The List of Irregular Verbs (Düzensiz Fiillerin Listesi)

Present PastPast Participle
awake - uyandırmakawokeawoken
be - olmakwas/were been
become - olmakbecamebecome
begin - başlamakbeganbegun
bite - ısırmakbitbitten
blow - esmek, üflemekblewblown
break - kır-ıl-makbrokebroken
bring - getirmekbroughtbrought
build - yapmak (inşaat)builtbuilt
burn - yanmak, yakmakburned/burntburned/burnt
buy - satın almakboughtbought
catch - yakalamakcaughtcaught
choose - seçmekchosechosen
come - gelmekcamecome
cost - mal olmakcostcost
cut - kesmekcutcut
do - yapmakdiddone
draw - çizmekdrewdrawn
dream - rüya görmekdreamed/dreamtdreamed/dreamt
drink - içmekdrankdrunk
drive - sürmekdrovedriven
eat - yemekateeaten
fall - düşmekfellfallen
feed - beslemekfedfed
feel - hissetmekfeltfelt
fight - savaşmakfoughtfought
find - bulmakfoundfound
fit - uymakfitfit
fly - uçmakflewflown
forbid - yasaklamakforbade/forbadforbidden
forget - unutmakforgotforgotten
forgive - affetmekforgaveforgiven
freeze - donmakfrozefrozen
get - almakgotgot/gotten
give - vermekgavegiven
go - gitmekwentgone
grow - büyü - t - mekgrewgrown
have - sahip olmakhadhad
hear - işitmekheardheard
hide - gizlenmekhidhidden
hit - vurmakhithit
hold - tutmakheldheld
hurt - incitmek, yaralamakhurthurt
keep - tutmak, korumakkeptkept
know - bilmekknewknown
leave - bırakmak, ayrılmakleftleft
lend - ödünç vermeklentlent
let - bırakmak, izin vermekletlet
lie - yalan söylemeklaylain
light - aydınlatmaklit/lightedlit/lighted
lose - kaybetmeklostlost
make - yapmakmademade
mean - demek istemek,kastetmekmeantmeant
meet - karşıla - ş - makmetmet
pay - ödemekpaidpaid
prove - kanıtlamak , ispat etmekprovedproved/proven
put - koymakputput
quit - vazgeçmek, terketmekquitquit
read - okumakreadread
ride - binmekroderidden
ring - çalmak (zil)rangrung
rise - doğmak (güneş)roserisen
run - koşmakranrun
say - demeksaidsaid
see - görmeksawseen
sell - satmaksoldsold
send - göndermek, yollamaksentsent
set - koymak,yerleştirmek;kurmaksetset
shave - tıraş olmakshavedshaved/shaven
shine - parlamakshoneshone
shoot - vurmak (silahla)shotshot
show - göstermekshowedshown
shut - kapa - t-makshutshut
sing - şarkı söylemek, ötmek sangsung
sit - oturmaksatsat
sleep - uyumaksleptslept
speak - konuşmakspokespoken
spend - harcamakspentspent
spoil - bozmakspoiltspoilt
spring - sıçramaksprangsprung
stand - (ayakta) durmakstoodstood
steal - çalmakstolestolen
strike - çarpmakstruckstruck
swim - yüzmekswamswum
take - almaktooktaken
teach - öğretmektaughttaught
tell - söylemek, anlatmaktoldtold
think - düşünmekthoughtthought
throw - atmakthrewthrown
understand - anlamakunderstoodunderstood
wake - uyandırmakwokewoken
wear - giymekworeworn
win - kazanmakwonwon
write - yazmakwrotewritten

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !